Bảo hiểm thất nghiệp ra đời là cứu tinh của người lao động

0
481

Nhờ có sự ra đời của bảo hiểm thất nghiệp mà hàng nghìn người vơi đi phần nào gánh nặng cũng như khó khăn về tài chính khi bị mất việc làm. Với những lợi ích mà bảo hiểm thất nghiệp mang lại, chính sách này đã từng bước đi vào cuộc sống và trở thành vị cứu tinh của nhiều người lao động.

Nhờ có sự ra đời của bảo hiểm thất nghiệp và những lợi ích mà nó mang lại, hàng nghìn người đã vơi đi phần nào gánh nặng cũng như khó khăn về tài chính khi bị mất việc làm.

Ý nghĩa của việc cho ra đời chính sách bảo hiểm thất nghiệp

Song song với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước thì một bộ phận không nhỏ lao động do nhiều nguyên nhân khác nhau bị mất việc làm, đời sống rất khó khăn, ảnh hưởng đến an sinh xã hội. Tình trạng thất nghiệp vì thế trở thành một trong những vấn đề nan giải và hết sức bức xúc.

Chính sách bảo hiểm thất nghiệp ra đời như một nhu cầu thiết yếu. Bên cạnh việc hỗ trợ một khoản tài chính đảm bảo ổn định cuộc sống cho người lao động trong thời gian mất việc thì mục đích chính của bảo hiểm thất nghiệp là thông qua các hoạt động đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm, sớm đưa những lao động thất nghiệp tìm được một việc làm mới thích hợp và ổn định. Hơn thế nữa, bảo hiểm thất nghiệp còn giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước và doanh nghiệp. Có thể khẳng định, bảo hiểm thất nghiệp là một biện pháp hỗ trợ người lao động trong nền kinh tế thị trường hiện nay.

Ảnh: Có nhiều nguyên do khiến cho việc tìm kiếm việc làm ngày càng khó khăn

Đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Có 2 đối tượng được tham gia bảo hiểm thất nghiệp:

– Người lao động: là công dân Việt Nam có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hoặc xác định thời hạn ít nhất từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

– Người sử dụng lao động: các cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, xã hội, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, cơ quan tổ chức, cá nhân nước ngoài có sử dụng 10 lao động là người Việt Nam trở lên.

Những điều kiện để người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Những điều kiện để người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Người lao động sẽ được trợ cấp thất nghiệp nếu thoả mãn các điều kiện sau:

– Thứ nhất, bị mất việc làm, bị chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động mà chưa tìm được việc làm.

– Thứ hai, trong vòng 24 tháng trước khi bị thất nghiệp, đã đóng bảo hiểm thất nghiệp được 12 tháng trở lên.

– Thứ ba, phải đăng ký thất nghiệp với tổ chức bảo hiểm xã hội.

– Thứ tư, chưa tìm được việc làm sau ít nhất 15 ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp với tổ chức bảo hiểm xã hội.

Nếu có đủ điều kiện nêu trên thì ngoài việc được hưởng trợ cấp thất nghiệp do tổ chức bảo hiểm xã hội chi trả, người lao động còn được tham gia các khóa học nghề, được tư vấn, giới thiệu tìm việc làm và được hưởng chế độ bảo hiểm y tế trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Mức đóng và mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì mức đóng và mức hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định như sau:

– Người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng 1% tiền lương, tiền công tháng; người sử dụng lao động đóng bằng 1% quỹ tiền lương, tiền công tháng và Nhà nước sẽ hỗ trợ từ ngân sách bằng 1% quỹ tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của những người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

– Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng của người lao động bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

– Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Thời gian hưởng Thời gian đóng
3 tháng Đủ 12 tháng đến dưới 36 tháng
6 tháng Đủ 36 tháng đến dưới 72 tháng
9 tháng Đủ 72 tháng đến dưới 144 tháng
12 tháng Từ đủ 144 tháng trở lên

Có thể nói, bảo hiểm thất nghiệp ra đời đã giúp góp phần ổn định đời sống và hỗ trợ cho người lao động được học nghề và tìm việc làm, sớm đưa họ trở lại làm việc. Hiểu thêm về lợi ích của bảo hiểm thất nghiệp sẽ giúp người lao động chủ động tham gia và hưởng quyền lợi nếu chẳng may bị mất việc làm.

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here