Những lí do bạn nên mua bảo hiểm hưu trí

0
567

Chúng ta đều làm việc để tích lũy cho con cái, gia đình sau đấy là để an dưỡng tuổi già. Tuy nhiên, tích lúy như thế nào là thông minh và hiệu quả nhất khi chúng ta qua tuổi làm việc và về hưu? Để phục vụ cho nhu cầu hưu tri, bảo hiểm nhân thọ đưa ra sản phẩm bảo hiểm hưu trí. Vậy bảo hiểm hưu trí hoạt động như thế nào và có lợi ích gì? Chúng ta cùng tìm hiểu.

lợi ích bảo hiểm hưu trí

Tham gia bảo hiểm nhân thọ hưu trí bạn được hưởng quyền lợi hưu trí được chi trả định kỳ, quyền lợi trợ cấp mai táng và quyền lợi bảo hiểm tử vong hoặc thương tật hầu hết vĩnh viễn.

Thông tư số 115/2013/TT-BTC hướng dẫn về bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện, trong đó quy định: bảo hiểm hưu trí là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ do công ty bảo hiểm thực hiện nhằm cung ứng thu nhập bổ sung cho người được bảo hiểm lúc hết tuổi lao động.

Theo đó, người được bảo hiểm bắt đầu nhận quyền lợi bảo hiểm nhân thọ hưu trí lúc đạt đến tuổi theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm, nhưng không dưới 55 tuổi đối sở hữu nữ và 60 tuổi đối có nam. Quyền lợi bảo hiểm cơ bản bao gồm quyền lợi hưu trí định kỳ và quyền lợi bảo hiểm rủi ro.

Quyền lợi hưu trí định kỳ:

Doanh nghiệp bảo hiểm phải bảo đảm quyền lợi hưu trí được chi trả định kỳ đến khi người được bảo hiểm tử vong hoặc tối thiểu 15 năm, tùy theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm và bên tham gia bảo hiểm thỏa thuận về mức hưởng quyền lợi hưu trí mỗi kỳ, số kỳ nhận quyền lợi hưu trí; tính lãi tích lũy từ phần quyền lợi hưu trí chưa chi trả cho bên mua bảo hiểm, nhưng không phải chăng hơn lãi suất đầu tư cam kết tối thiểu thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

Quyền lợi bảo hiểm rủi ro:

Doanh nghiệp bảo hiểm bắt buộc phân phối trong thời hạn đóng phí bảo hiểm và có thể tiếp tục cung cấp quyền lợi này trong thời gian nhận quyền lợi hưu trí, tùy theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm. Quyền lợi bảo hiểm rủi ro bao gồm tối thiểu những quyền lợi sau: quyền lợi trường hợp tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn và quyền lợi hỗ trợ chi phí hậu sự.

Lúc nhận được đề nghị thanh toán quyền lợi bảo hiểm tử vong, dù có thuộc phạm vi bảo hiểm hay ko, doanh nghiệp bảo hiểm cần chi trả ngay khoản trợ cấp mai táng cho người thụ hưởng số tiền theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here