Các điểm đổi mới có lợi cho người lao động trong...

Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 đã có hiệu lực từ ngày 1/1/2016 và có nhiều điểm thay đổi mới mang hướng có...

Nợ đọng tiền bảo hiểm chiếm 6,3% số phải thu

Đến tháng 10 toàn quốc thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp đạt 82% kế hoạch. Số nợ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp chiếm...

So sánh giữa bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm xã...

Công ty/ Cơ quan đứng ra thu phí bảo hiểm phải có trách nhiệm chi trả Quyền lợi bảo hiểm khi những Sự kiện...

Chế độ thai sản cho lao động nam khi vợ sinh...

Lao động nam tham gia đóng bảo hiểm xã hội, khi vợ sinh con nếu đủ đáp ứng đủ điều kiện hưởng chế độ...

Mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội: Thủ...

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã hiện đại hóa các cơ sở quản lý để triển khai hiệu quả các quy trình nghiệp...

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng bảo...

Cũng giống như các loại hợp đồng kinh tế hay dân sự thông thường, hợp đồng bảo hiểm cũng thể hiện quyền và nghĩa...

Đã có BHXH, BHYT thì có cần mua bảo hiểm nhân...

Dù đã có đã có BHXH, BHYT vẫn rất cần tham gia bảo hiểm nhân thọ để khắc phục và bổ sung thêm nhiều...

Bảo hiểm xã hội tự nguyện và bắt buộc khác nhau...

Thế nào là bảo hiểm xã hội tự nguyện? thế nào là bảo hiểm xã hội bắt buộc? Đều là bảo hiểm xã hội...

Bài viết mới nhất