Ý nghĩa của bảo hiểm thất nghiệp và những thông tin cần biết

0
750

Bảo hiểm thất nghiệp sẽ đảm bảo những lợi ích sau khi thất nghiệp đối với người lao động. Nhưng bạn đã thực sự hiểu về bảo hiểm này cũng như những lợi ích bạn sẽ được hưởng nhờ bảo hiểm thất nghiệp? Cùng tìm hiểu qua bài viết sau nhé.

Bảo hiểm thất nghiệp sẽ đảm bảo những lợi ích sau khi thất nghiệp đối với người lao động.

Bảo hiểm thất nghiệp là gì?

Bảo hiểm thất nghiệp là loại bảo hiểm đảm bảo những quyền lợi mà người lao động xứng đáng được hưởng khi thất nghiệp. Quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp mà bạn được nhận có thể là được trả tiền mặt khi mất việc. Bên cạnh đó, loại bảo hiểm này còn có thể bao gồm cả bảo hiểm y tế và đào tạo nghề trong quãng thời gian bạn chờ và tìm công việc mới.

Ý nghĩa của bảo hiểm thất nghiệp

Đầu tiên, bảo hiểm thất nghiệp không chỉ là công cụ giải quyết vấn đề thất nghiệp trong xã hội mà còn là chính sách giúp ổn định xã hội một cách tốt nhất.

Thứ hai, bảo hiểm thất nghiệp có chức năng bảo vệ, bù đắp những tổn thất về mặt tài chính cho người lao động và giúp họ có khả năng cũng như cơ hội quay lại thị trường làm việc.

Thứ 3, bảo hiểm này có chức năng khuyến khích giúp hạn chế sự ỷ lại của người lao động, khuyến khích họ chăm chỉ làm việc, sẵn sàng làm việc.

Thứ 4, sau những lợi ích trên thì bảo hiểm thất nghiệp vừa đóng vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp, vừa đóng vai trò tối ưu đối với nhà nước trong việc giải quyết những vấn đề xã hội.

Người tham gia bảo hiểm thất nghiệp có quyền lợi như thế nào?

– Đầu tiên là được hướng dẫn, tư vấn miễn phí về lao động, việc làm cũng như được dạy nghề miễn phí, hướng dẫn các thủ tục để hưởng lợi của bảo hiểm thất nghiệp bởi các trung tâm giới thiệu việc làm.

– Người lao động được đăng ký thất nghiệp và nộp hồ sơ để hưởng những trợ cấp thất nghiệp khi mất việc hay khi chấm dứt hợp đồng làm việc.

– Sau khi mất việc, dừng hợp đồng lao động sẽ được nhận sổ bảo hiểm xã hội.

– Người thất nghiệp được nhận trợ cấp theo quy định, được hưởng trợ cấp 1 lần khi tìm được việc làm, bên cạnh đó còn được thực hiện nghĩa vụ quân sự nếu muốn.

– Được dùng thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam cấp mà không phải đóng phí bảo hiểm y tế trong thời gian bạn đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

– Người lao động cũng được hỗ trợ dạy nghề sơ cấp miễn phí với thời hạn không quá 06 tháng tại các cơ sở dạy nghề.

– Cuối cùng là bạn có quyền khiếu nại khi không được hưởng đúng quyền lợi như trên bảo hiểm.

Những ai được tham gia bảo hiểm thất nghiệp?

Những ai được tham gia bảo hiểm thất nghiệp?

– Đối tượng: Người lao động là công dân nước Việt Nam đã có sự giao kết các loại hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc với người sử dụng lao động.

– Thời hạn phải là hợp đồng lao động từ đủ 12 tháng – 36 tháng, hoặc là hợp đồng lao động không có sự xác định về thời hạn.

– Trường hợp những người đang hưởng lương hưu hàng tháng hoặc đang nhận trợ cấp mất sức lao động hàng tháng nhưng có sự giao kết với hợp đồng lao động của chủ doanh nghiệp không thuộc đối tượng những người tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

– Công chức được quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/1/2010 của Chính phủ, nghị định này quy định những người là công chức không thuộc đối tượng có tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

+ Với người sử dụng lao động đang sử dụng từ 10 người lao động trở lên tại doanh nghiệp, cơ quan hoặc tổ chức như sau:

– Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc nhà nước hoặc lực lượng vũ trang nhân dân.

– Các tổ chức chính trị hay tổ chức chính trị xã hội, ….đơn vị sự nghiệp thuộc tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức xã hội khác.

– Các doanh nghiệp được thành lập và đang hoạt động theo Luật Doanh Nghiệp và luật Đầu tư. Cùng một số tổ chức khác.

Đóng phí bảo hiểm thất nghiệp như thế nào?

Đối với người lao động: Đóng bằng 1 % số tiền lương hàng tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Đóng phí bảo hiểm thất nghiệp như thế nào?

Đối với người sử dụng lao động: đóng bằng 1% quỹ tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm thất nghiệp của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Bên cạnh đó, hằng tháng, chủ doanh nghiệp, những người sử dụng lao động còn phải đóng bảo hiểm thất nghiệp theo mức quy định. Đồng thời còn phải  trích tiền lương, tiền công của từng người lao động để cùng đóng một lúc vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Đối với nhà nước: Hàng tháng, nhà nước sẽ hỗ trợ bằng 1% quỹ tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm thất nghiệp của những người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ ngân sách và mỗi năm sẽ chuyển một lần vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Ý nghĩa của bảo hiểm thất nghiệp không chỉ quan trọng đối với người lao động mà còn là giải pháp hiệu quả cho doanh nghiệp khi sử dụng nguồn nhân lực, là chính sách giúp ổn định xã hội của nhà nước. Bảo hiểm thất nghiệp là bảo hiểm cần thiết để bạn tự bảo vệ quyền lợi của bản thân mình.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here